KOLEKCIJE


Proces kreiranja uspeha i trenutak u kome ime postaje brend. Na tom putu, svaki korak je novi prvi utisak i potvrđivanje već postignutog.                                  

VIP


Haljina nije tkanina. Haljina je emocija, karakter, status, priča od sto jezika i milion koraka. ​      

Senzualna


Nasmejana, hrabra, otvorena, iskrena, snažna, rečita, tradicionalna, savremena, romantična, tajanstvena, plemenita, smerna. Haljina je lična poezija, ogledalo duše. ​                    

Drugačija