Kreativna hrabrost i strast. Savršeno prožimanje tkanina i ljudskih karaktera. Modni rukopis prepoznatljiv više od dve decenije.

Kroz svaku kreaciju, iznova se rađam.